Když je Vaše práce již skutečně únavnou…

Můžete hledat příčinu v její náplni, personálním obsazení všech zbývajících pozic, firemní filozofii  kultuře či v tak prosté věci, jakou je vybavení Vaší kanceláře. Protože důvodem Vašeho podřimování během schůzí nemusí být jejich nezáživnost, ale i nevhodný kus nábytku, v němž jste během jejího průběhu posazeni.

Odpočiňte si na chvíli v té pravé židli

Pracovní židle jsou jednou ze zcela nejdůležitějších položek inventáře profesních prostor, a to ze zjevného důvodu. Nikoli proto, že na nich mohou zaměstnanci či členové vedení pořádat (stále velmi oblíbené) závody v případě, že tyto jsou opatřeny potřebnými kolečky, ale zejména z toho důvodu, že vhodně zvolený nábytek může umocňovat či naopak utlumovat pracovní tempo a výkonnost zaměstnanců.
 

Ohodnoťte příspěvek