Septiky

Co jsou toseptiky a žumpy? Septik je nádrž na usazování sedimentovaného kalu, ve kterém se organické látky rozkládají. Septik může být napojen na kanalizaci, ale odpad může být odváděn i do země. Žumpa je vodotěsná bezodtoková nádrž na fekální odpadní vody. Žumpa je součástí domů, které nejsou napojeny na kanalizaci s čističkou odpadních vod, musí se pravidelně vyprazdňovat a odvážet do čistíren odpadních vod.
Jaký je tedy rozdíl mezi septikem a žumpou, ptáte se mnozí. Žumpa je vodotěsná nádoba na fekální odpad, musí se pravidelně vyprazdňovat, na rozdíl od septiku, který může být napojen na kanalizaci nebo do země. V septiku jsou rozkládány organické látky anaerobními procesy, v žumpě ne. Tak je to seseptiky a žumpami.

Co nevíte, to vám vysvětlíme

Na kvalitní septiky se ptejte v naší firmě!